خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۸۲۰۳‎ /‎ر‎۲۸‎ ق‎۲‎‎
سرشناسهمرادی کرمانی، هوشنگ، ۱۳۲۳- - author
عنوانقاشق چای خوری 
شرح پدیدآورهوشنگ مرادی کرمانی
شابک‏‫‭9789641652045
مشخصات ظاهری۲۱۵ ص
وضعیت نشرتهران; معین; ۱۳۹۸
موضوعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    105661 CLFB127486  امانت
 مرکزی 2   105662 CLFB127487  امانت