خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهE‎ ۹۰۹‎ /‎الف‎۸‎ م‎۹‎‎۲
سرشناسهاوباما، میشل، ‎۱۹۶۴- م.؛ Obama, Michelle - author
عنوانشدن تاریخ و سیاست ۱۸
شرح پدیدآورنویسنده میشل اوباما؛ ترجمه علی سلامی؛ ویراستار مهدی سجودی مقدم
مشخصات ظاهری۵۱۸،[۵۰] ص: مصور، عکس
وضعیت نشرتهران; مهراندیش; ۱۳۹۸
موضوع
موضوعروسای جمهور - ایالات متحده - همسران - سرگذشتنامه
موضوعزنان وکیل دادگستری سیاهپوست آمریکایی
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Becoming c.2018‬
توضیحاتکتاب حاضر نخستین بار با عنوان «میشل اوباما شدن» با ترجمه سپیده حبیبی توسط انتشارات موسسه نگارش الکترونیک کتاب در سال۱۳۹۷ منتشر شده است
توضیحاتکتاب حاضر تحت عناوین متفاوت با مترجمان و ناشران مختلف منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    105773 CLFB127472  امانت در رزرو 2 عضو
 ادبیات    164690 LEFB0122616  امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 2   104853 CLFB126016  امانت در رزرو 1 عضو