خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۸۰۴۷‎ /‎و‎۷‎ ب‎۹۲‎‎
سرشناسهدولت آبادی، محمود، ‎۱۳۱۹-؛ Dowlatabadi, Mahmoud - author
عنوانبیرون در ادبیات. داستان فارسی. رمان ۳۶۴
شرح پدیدآورمحمود دولت آبادی
شابک‫‭9786220101093‬‬
مشخصات ظاهری۱۴۳ ص
وضعیت نشرتهران; چشمه; ۱۳۹۸
موضوعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    165766 LEFB0123216  امانت