خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBV‎ ۴۵۲۷‎ /‎هـ‎۲‎ خ‎۹‎‎
سرشناسههالیس، ریچل؛ Hollis, Rachel - author
عنوانخودت باش دختر: از باور کردن دروغ هایی که درباره تان گفته می شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید 
شرح پدیدآورریچل هالیس؛ ترجمه هدیه جامعی؛ ویراستار سحر شموسی
شابک‏‫‬‮‭9786004611701
مشخصات ظاهری۲۳۰ ص
وضعیت نشرتهران; کتاب کوله پشتی; ۱۳۹۷
موضوعداستان های روان شناختی
موضوعخودسازی
توضیحات‏‫عنوان اصلی:‭‭‭‭‭ Girl, wash your face: stop believing the lies about who you are so you can become who you were meant to be,2018
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    102824 CLFB121679  امانت در رزرو 9 عضو
 مرکزی 2   102825 CLFB121677  امانت در رزرو 7 عضو