خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPQ‎ ۴۸۶۶‎ /ف‎۲‎ پ‎۹۲
سرشناسهفالاچی، اوریانا، ۱۹۳۱-‎۲۰۰۶ م، Fallaci, Oriana - پدیدآور
عنوانپنه لوپه به جنگ می رود 
شرح پدیدآوراوریانا فالاچی، ترجمه فرشته اکبرپور
مشخصات ظاهری‎۲۲۸ ص
وضعیت نشرتهران; انتشارات نگاه; ۱۳۹۷
موضوعداستان های ایتالیایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: Penelope alla guerra
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    103866 CLFB124692  موجود