خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPR‎ ۶۱۱۳‎ /‎و‎۹‎ م‎۹۲‎‎
سرشناسهمویز، جوجو، ۱۹۶۹- م.؛ Moyes, Jojo - author
عنوانموسیقی شب 
شرح پدیدآورجوجو مویز؛ ترجمه ی طیبه احمدی؛ ویراستار و نسخه پرداز شهین خاصی
مشخصات ظاهری۲۸۸ ص
وضعیت نشرتهران; مجید: به سخن; ۱۳۹۷
موضوعداستان های انگلیسی - قرن ‎۲۱م
توضیحاتعنوان اصلی: Night music, 2009
توضیحاتکتاب حاضر با عنوان «موسیقی شبانه» و ترجمه فروزنده دولت یاری توسط انتشارات منوچهری، ۱۳۹۶ (۴۷۸ ص) فیپا دریافت کرده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    103741 CLFB124367  امانت