خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPQ‎ ۲۶۱۷‎ /‎و‎۸۲‎ پ‎۹‎‎
سرشناسهرولان، رومن، ۱۸۶۶-‎۱۹۴۴م.، Rolland, Romain - author
عنوانپی یر و لوسی کتابخانه ادبیات داستانی معاصر
شرح پدیدآور‏‫رومن رولان‬؛ ترجمه مینو مشیری
شابک‏‫‫‫‭9789647443869‬‬
مشخصات ظاهری‏‫[۱۱۱] ص: مصور
وضعیت نشرتهران; فرهنگ نشر نو: آسیم; ۱۳۹۷
موضوعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Pierre et Luce c2007
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    103791 CLFB124074  موجود
 مرکزی 2   103957 CLFB124062  موجود