شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۸۰۲۲‎ /م‎۴۸‎ ک‎۲‎ ‎
سرشناسهحمزه لو، تکین، ۱۳۵۶- - پدیدآور
عنوانکارما 
شرح پدیدآورتکین حمزه لو
مشخصات ظاهری۴۰۰ ص
وضعیت نشرتهران; روشا; ۱۳۹۷
موضوعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   102618 CLFB121833   امانت
 مرکزی    102617 CLFB121834   امانت
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء