شماره راهنمای کنگرهHQ‎ ۷۴۳‎ /‎ر‎۶‎ د‎۲‎‎
سرشناسهرضائیان، محمدباقر، ۱۳۳۵-
عنواندانش خانواده و جمعیت 
شرح پدیدآورگردآورنده محمدباقر رضائیان
مشخصات ظاهری۱۶۶ ص
وضعیت نشرمشهد; انتشارات مرندیز; ۱۳۹۴
موضوعخانواده ها
موضوعخانواده ها - جنبه های مذهبی - اسلام
موضوعتنظیم خانواده - جنبه های مذهبی - اسلام
موضوعزناشویی (اسلام)
موضوعجمعیت
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   136366 CLB2557596  1395 موجود
 مرکزی    135334 CLB2556035  1395 موجود
 مرکزی    135818 CLB2553717  1394 امانت
 مرکزی    135757 CLB2555940  1393 موجود
 مرکزی    103126 CLFB120671   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء