خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهSF‎ ۱۰۵‎ /‎و‎۸‎ الف‎۸‎‎
سرشناسهولر، جوئل آیرا؛ Weller, Joel Ira - author
عنوانانتخاب ژنومی در دام انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۶۹۸
شرح پدیدآورژول ایرا ولر؛ ترجمه مریم نصرتی، محمدمهدی شریعتی؛ ویراستار علمی سعید انصاری مهیاری
شابک‏‫ ‏‫‬‭9789643863739
مشخصات ظاهری‏‫۲۰۷ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات; ۱۳۹۷
موضوعحیوان های اهلی - ژنتیک
موضوعدامها - ژنتیک
موضوعحیوان ها
موضوعاصلاح نژاد
توضیحاتعنوان اصلی: ‏‫‬‮‭Genomic Selection in Animals
توضیحاتواژه نامه 
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    103628 CLFB123844  موجود
 مرکزی 2   103629 CLFB123839  موجود
 مرکزی 3   104379 CLFB124570  موجود