شماره راهنمای کنگرهSF‎ ۱۰۵‎ /‎و‎۸‎ الف‎۸‎‎
سرشناسهولر، جوئل آیرا؛ Weller, Joel Ira - author
عنوانانتخاب ژنومی در دام انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۶۹۸
شرح پدیدآورژول ایرا ولر؛ ترجمه مریم نصرتی، محمدمهدی شریعتی؛ ویراستار علمی سعید انصاری مهیاری
شابک‏‫ ‏‫‬‭9789643863739
مشخصات ظاهری‏‫۲۰۷ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات; ۱۳۹۷
موضوعحیوان های اهلی - ژنتیک
موضوعدامها - ژنتیک
موضوعحیوان ها
موضوعاصلاح نژاد
توضیحاتعنوان اصلی: ‏‫‬‮‭Genomic Selection in Animals
توضیحاتواژه نامه 
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   104379 CLFB124570   امانت
 مرکزی 2   103629 CLFB123839   موجود
 مرکزی    103628 CLFB123844   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء