خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهRA‎ ۷۸۱/۷‎ /‎س‎۲‎ هـ‎۲‎ ‎
سرشناسهساتیاناندا ساراسواتی، سوامی، ۱۹۲۳- ۲۰۰۹م.؛ Satyananda Saraswati, Swami - پدیدآور
عنوانهاتایوگا «تمرین های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته» 
شرح پدیدآورنوشته ی سوامی ساتیاناندا ساراسوتی؛ تالیف و برگردان جلال موسوی نسب (آناندا جیوتی)؛ ویراسته ی فرزانه خونگرم لاکه
ویرایشویرایش۲؟
مشخصات ظاهری۵۱۷ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; فراروان; ۱۳۹۶
موضوعهاتایوگا
موضوعپرانایاما
موضوعیوگا (فلسفه)
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Asana, pranayama, mudra, bandha : compiled from lectures given during the nine-month teacher training course, 1967-68, and the three year sannyas course, 1970-73, at the Bihar School of Yoga, 1973‭.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    102736 CLFB121536  امانت
 مرکزی 2   102737 CLFB121537  امانت