شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۴۰‎ /‎ن‎۷‎ آ‎۸۲‎‎
سرشناسهنعمت الهی، نادر، ‎۱۳۴۰- - پدیدآور
عنوانآمار و احتمالات مهندسی 
شرح پدیدآورتالیف نادر نعمت الهی؛ ویراستار نازیلا فرمانی انوشه
مشخصات ظاهری‎۳۷۹ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; شرح; ۱۳۹۶
موضوعمهندسی - روشهای آماری
موضوعآمار ریاضی
موضوعاحتمالات
توضیحاتویراست قبلی کتاب حاضر توسط انتشارات دالفک در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدیدچاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص ‎۳۷۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 7   135625 CLB2555948  1397 امانت
 مرکزی 6   133252 CLB2551594  1397 امانت
 مرکزی 5   132096 CLB2551198  1397 امانت
 مرکزی 4   110183 CLFB132119  1397 امانت
 مرکزی 3   109924 CLFB131441  1397 امانت
 مرکزی 2   103633 CLFB123818  1396 امانت
 مرکزی    103632 CLFB122595  1396 امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء