شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۱۳۷۹‎ /‎ح‎۷‎ ب‎۲‎‎
سرشناسهحقیقی، محمد، ‎۱۳۲۹-
عنوانبازرگانی بین الملل انتشارات دانشگاه تهران ۸۲۵۰
شرح پدیدآورتالیف و ترجمه محمد حقیقی
مشخصات ظاهری۲۶۳ ص: جدول
وضعیت نشرتهران; دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ; ۱۳۹۱
موضوعبازرگانی بین المللی
توضیحاتعنوان روی جلد: بازرگانی بین الملل: نظریه ها و کاربردها
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۶۳
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135276 CLB2555971  1394 موجود
 مرکزی 2   129935 CLB2548062  1391 امانت
 مرکزی    102310 CLFB120361   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء