شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۷۵/۲‎ /‎الف‎۵‎ م‎۲۴‎‎
سرشناسهاسکوگ، داگلاس، ‎۱۹۱۸- م.، Skoog, Douglas A
عنوانمبانی شیمی تجزیه: همراه با حل تشریحی مسائل ستاره دار 
شرح پدیدآورداگلاس ا. اسکوگ...[و دیگران]؛ ترجمه محمد ربانی، فرزانه شمیرانی، ابراهیم عامل محرابی
مشخصات ظاهری۲‏‫ج: مصور(بخشی رنگی)، جدول(بخشی رنگی)، نمودار(بخشی رنگی)
وضعیت نشرتهران; دانش نگار; ۱۳۹۴
موضوعشیمی تجزیه
توضیحاتعنوان اصلی: Fundamentals of analytical chemistry,9thed,c2012
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  135287 CLB2555972 9 1395 امانت
 مرکزی 2 1  130189 CLB2549126 9  امانت
 مرکزی  1  101726 CLFB123246   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء