شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۵۶۶۷‎ /‎ر‎۷‎ الف‎۶‎‎
سرشناسهرفیعی، افسانه، ‎۱۳۶۲-
عنواناصول حسابرسی سازمان حسابرسی ۲۰۶
شرح پدیدآورترجمه و تالیف افسانه رفیعی، الهام حمیدی، ناصر مکارم
مشخصات ظاهری۲ج: جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)
وضعیت نشرتهران; سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی; ۱۳۹۳
موضوعحسابرسی
توضیحاتبخشی از کتاب حاضر بر اساس کتابی با عنوان «Services: an integrated approach auditing and assurance» تالیف آلوین آرنز و رندل الدر، مارک اس بیسلی است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3 1  110764 CLB2547734  1395 امانت
 مرکزی  1  135406 CLB2556082  1393 موجود
 مرکزی 2 1  101967 CLB2549458   موجود
 مرکزی  1  101936 CLFB120330   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء