خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۶۱۲‎ /‎و‎۹۴‎ ف‎۴۲‎‎
سرشناسهسویج، سام، ۱۹۴۰- م. Savage, Sam - author
عنوانفرمین موش کتاب خوان: ماجرای یک شهرنشین غربتی ‏‫نشر مرکز‮‬ ۱۲۴۶
شرح پدیدآورسم سوج؛ ترجمه ی پوپه میثاقی؛ ویرایش تحریه ی نشر مرکز
شابک‏‫‭9789642133581
مشخصات ظاهری‏‫۱۸۴ ص: مصور
وضعیت نشرتهران; نشر مرکز; ‏‫۱۳۹۷
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۱م.
توضیحاتعنوان اصلی:‭ Firmin.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    98104 CLFB1140129  موجود
 مرکزی 2   98105 CLFB1140095  امانت