خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۲۰۹۵‎ /‎م‎۶‎ ق‎۸‎‎
سرشناسهمصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲- - author
عنوانقلمرو سخن (واژه شناسی در ادبیات پارسی) 
شرح پدیدآورتالیف مهرداد مصلحی
مشخصات ظاهری۶۹۱ ص
وضعیت نشرتهران; آفرینش: نگاه; ۱۳۹۶
موضوعفارسی - واژه شناسی
موضوعفارسی - ریشه شناسی
موضوعفارسی - معنی شناسی
توضیحاتعنوان روی جلد: قلمرو سخن: واژه شناسی در ادبیات فارسی
توضیحاتکتابنامه: ص ۶۸۷ - ۶۹۱
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    162929 LEFB1204490  موجود
 ادبیات 2   162930 LEFB1204568  موجود