شماره راهنمای کنگرهHF 5415.2 .B4564 2018
سرشناسهBenzo, Riccardo - author
عنوانMarkering research : planning, process, practice 
شرح پدیدآورRiccardo Benzo, Marwa G. Mohsen, Chahid Fourali
شابک1446294366
مشخصات ظاهریxiv, 410 pages : color ill.
وضعیت نشرLos Angeles; SAGE; c2018
موضوعMarketing research
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    19262 CLLB5422227   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء