خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهTL 220 .H39 2018
سرشناسهHayes, John G., - author
عنوانElectric powertrain : energy systems, power electronics & drives for hybrid, electric & fuel cell vehicles 
شرح پدیدآورby John G. Hayes, Gordon A. Goodarzi
شابک9781119063643 (cloth
مشخصات ظاهریxxiv, 530 p.: ill.
وضعیت نشرHoboken NJ; John Wiley & Sons; 2018.
موضوعElectric vehicles
موضوعHybrid electric vehicles
موضوعPower electronics
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19348 CLLB5422272  موجود