شماره راهنمای کنگرهTL 586 .A28 2016
عنوانAerospace navigation systems 
شرح پدیدآورedited by Alexander V. Nebylov, Joseph Watson
شابک9781119163077 (cloth
مشخصات ظاهریxviii, 371 p.
وضعیت نشرChicheter West Sussex United Kingdom; Wiley; 2016.
موضوعNavigation (Aeronautics)
موضوعAids to air navigation
موضوعNavigation (Astronautics)
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    19350 CLLB5422238   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء