شماره راهنمای کنگرهQC‎‎ ۳۲‎ /ص‎۲۲‎ ف‎۹۷‎ ‎
سرشناسهصابری فتحی، سیدمجید، ۱۳۴۸-
عنوانفیزیک عمومی: برای دانشجویان علوم کشاورزی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۶۸۰
شرح پدیدآورسیدمجید صابری فتحی؛ ویراستاران علمی جعفر گودرزی، سیدمحمد موسوی بایگی
مشخصات ظاهری۲۳۶ ص: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات; ۱۳۹۶
موضوعفیزیک
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۰۹]
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135434 CLB2556099  1397 موجود
 مرکزی 5   134304 CLB2553130  1397 امانت
 مرکزی 4   134303 CLB2553129  1397 موجود
 مرکزی 8   131013 CLB2548222  1397 امانت
 مرکزی 7   107931 CLFB128971  1397 موجود
 مرکزی 6   107930 CLFB128970  1397 موجود
 مرکزی 5   104382 CLFB124573   موجود
 مرکزی 4   103595 CLFB123819   موجود
 مرکزی 3   103594 CLFB123820   موجود
 مرکزی 2   95077 CLFB1093890   موجود
 مرکزی    95076 CLFB1093924   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء