شماره راهنمای کنگرهHQ‎ ۷۴۳‎ /‎آ‎۹‎ د‎۲‎‎
سرشناسهآیت اللهی، زهرا، ‎۱۳۳۹-
عنواندانش خانواده و جمعیت مجموعه اخلاق اسلامی ۴۱؛ ۳۶
شرح پدیدآورنویسندگان زهرا آیت اللهی...[و دیگران]؛ با همکاری گروه مطالعات زنان و خانواده؛ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛ [برای] دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی
مشخصات ظاهری۲۵۶ ص
وضعیت نشرقم; نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف; ۱۳۹۵
موضوعخانواده ها
موضوعتنظیم خانواده
موضوعجمعیت شناسی
موضوعخانواده ها - جنبه های مذهبی - اسلام
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۴۵ - ۲۵۶؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 33   133968 CLB2553895 3 1399 موجود
 مرکزی 32   133967 CLB2553896 3 1399 امانت
 مرکزی 31   133966 CLB2553897 3 1399 امانت
 مرکزی 30   133965 CLB2553898 3 1399 امانت
 مرکزی 29   133964 CLB2553899 3 1399 امانت
 الهیات 6   89540 THFB1054317 3 1399 موجود
 الهیات 5   89538 THFB1054078 3 1399 موجود
 ادبیات    149389 LEFB0129882 3 1398 موجود
 مرکزی 5   135192 CLB2554173 3 1398 موجود
 مرکزی 28   133338 CLB2552517 3 1398 امانت
 مرکزی 27   133337 CLB2552518 3 1398 موجود
 مرکزی 26   131535 CLB2550392 3 1398 امانت
 مرکزی 24   130342 CLB2548832 3 1397 امانت
 مرکزی 21   102464 CLFB121917 3 1397 امانت
 مرکزی 20   102462 CLFB121919 3 1397 امانت
 مرکزی 19   102461 CLFB121920 3 1397 امانت
 مرکزی 18   102460 CLFB121921 3 1397 امانت
 مرکزی 17   102459 CLFB121922 3 1397 امانت
 مرکزی 10   102337 CLFB122038 3 1397 موجود
 مرکزی 9   102336 CLFB122039 3 1397 امانت
 مرکزی 8   102335 CLFB122040 3 1397 امانت
 مرکزی 7   102334 CLFB122041 3 1397 موجود
 مرکزی 6   102333 CLFB122042 3 1397 موجود
 مرکزی 16   102458 CLFB121923 2 1397 موجود
 مرکزی 15   102457 CLFB121924 2 1397 امانت
 مرکزی 14   102456 CLFB121925 2 1397 امانت
 مرکزی 13   102455 CLFB121926 2 1397 موجود
 مرکزی 12   102454 CLFB121927 2 1397 امانت
 مرکزی 21   104474 CLFB124496 2 1396 موجود
 مرکزی 23   103317 CLB2558633 2 1396 موجود
 ادبیات 2   163249 LEFB1207695 2 1395 موجود
 مرکزی    136787 CLB2560736 2 1395 موجود
 مرکزی 6   135734 CLB2559547 2 1395 موجود
 مرکزی 4   133849 CLB2553876 2 1395 موجود
 مرکزی 25   109255 CLB2550069 2 1395 موجود
 مرکزی 24   109254 CLFB131215 2 1395 موجود
 مرکزی 3   95562 CLFB1097793 2 1395 موجود
 مرکزی    94459 CLFB1079478 2 1395 موجود
 الهیات 8   89786 THFB1061049 2 1395 موجود
 مرکزی 2   94460 CLFB1079445 2 1394 امانت
 ادبیات 3   161980 LEFB1195837  1394 امانت
 مرکزی 7   135137 CLB2555524  1394 موجود
 مرکزی 25   129859 CLB2548124  1394 موجود
 مرکزی 23   104476 CLFB130552  1394 امانت
 مرکزی 22   104475 CLFB124497  1394 امانت
 مرکزی 20   101851 CLFB120727  1394 امانت
 مرکزی 20   96768 CLFB1105759  1394 موجود
 مرکزی 17   96765 CLFB1105726  1394 امانت
 ادبیات    161653 LEFB1191899  1393 موجود
 مرکزی 24   109240 CLFB131231  1393 امانت
 مرکزی 18   96766 CLFB1105771  1393 موجود
 مرکزی 16   96764 CLFB1105816  1393 موجود
 الهیات 7   89787 THFB1061046  1393 موجود
 مرکزی 13   88344 CLFB1005590  1393 امانت
 مرکزی 11   76853 CLB2549502  1393 موجود
 مرکزی 4   67136 CLFB128332  1393 امانت
 مرکزی 7   66884 CLFB5533613  1393 موجود
 مرکزی 5   66882 CLFB5533668  1393 موجود
 مرکزی 8   66881 CLFB5589298  1393 موجود
 مرکزی 3   65553 CLFB5498422  1393 موجود
 مرکزی    65551 CLFB5498411  1393 موجود
 مرکزی 15   57535 CLFB1069163  1393 موجود
 مرکزی 14   57534 CLFB1069152  1393 موجود
 ادبیات 2   154234 LEFB0931227  1392 موجود
 مرکزی 21   96769 CLFB1105782  1392 موجود
 مرکزی 12   88343 CLFB1004601  1392 امانت
 مرکزی 6   66883 CLFB0934994  1392 موجود
 مرکزی 22   102463 CLFB121918   امانت
 مرکزی 11   102453 CLFB121916   امانت
 مرکزی 19   96767 CLFB1105838   امانت
 مرکزی 4   94643 CLFB1079614   امانت
 مرکزی 3   94642 CLFB1079647   موجود
 الهیات 4   89539 THFB1050020   امانت
 الهیات 3   85679 THFB1048902   موجود
 الهیات 2   81656 THFB1021424   امانت
 الهیات    81208 THFB1015399   موجود
 مرکزی ۱۰   76852 CLFB0806442   امانت
 مرکزی ۹   66885 CLFB5545762   موجود
 مرکزی 2   65552 CLFB5498455   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء