شماره راهنمای کنگرهMT‎ ۱‎ /م‎۸‎ ت‎۹
سرشناسهمنصوری، پرویز، ۱۳۰۳-۱۳۹۰. - پدیدآور
عنوانتئوری بنیادی موسیقی مجموعه هنر موسیقی ۱
شرح پدیدآورنوشته پرویز منصوری
مشخصات ظاهری‎۳۱۴ ص.: مصور (پارتیسیون)، جدول
وضعیت نشرتهران; نشر چاووش؛ چشم و چراغ; ۱۳۷۰
موضوعموسیقی
موضوعموسیقی
توضیحاتواژه‌نامه
توضیحاتچاپ ششم: نشر کارنامه، ‎۱۳۷۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۲   133622 LEFB0813864   موجود
 مرکزی ۲   76544 CLFB0802831   امانت
 مرکزی    49855 CLFB5295214   امانت
 الهیات    11430 THFB0284859   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء