خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۷۶/۹‎ /‎پ‎۴‎ ر‎۴‎‎
سرشناسهرزازی، محمدرضا، ۱۳۳۱- - author
عنوانتحلیل نحوی خودکار متن فارسی 
شرح پدیدآورتالیف محمدرضا رزازی
وضعیت نشرتهران; دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران); ۲۸۵ ص: مصور، جدول، نمودار
موضوعپردازش زبان طبیعی
موضوعفارسی - ریشه شناسی
موضوعزبان شناسی کامپیوتری
موضوعفارسی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۶۹]
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    158475 LEFB1160390  موجود