شماره راهنمای کنگرهJQ‎ ۱۷۸۶‎ /‎ی‎۱۳‎ آ‎۴۴۴۵۳‎ ‎
سرشناسهعلی نیا جیلدانی، ساره، ۱۳۶۳-
عنوانگنجینه سوالات آزمون های استخدامی حسابداری 
شرح پدیدآورتالیف ساره علی نیا جیلدانی؛ ویراستار علیرضا نداف
مشخصات ظاهری۳۴۴ ص: مصور، جدول
وضعیت نشرتهران; مهرگان قلم: واژگان; ۱۳۹۴
موضوعآزمون های استخدامی
موضوعاستخدام دولتی - ایران - آزمونها
موضوعحسابداری - آزمونها و تمرینها
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135268 CLB2556019  1398 موجود
 مرکزی 3   91752 CLFB1031544   امانت
 مرکزی 2   91751 CLFB1031612   موجود
 مرکزی    91750 CLFB1031645   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء