شماره راهنمای کنگرهQR‎ ۶۴‎ /‎آ‎۸‎ م‎۹‎‎
سرشناسهآموزگار، محمدعلی، ‎۱۳۵۰-
عنوانمیکرب شناسی (مجموعه زیست) کتاب ارشد. مجموعه زیست شناسی
شرح پدیدآورمولف محمدعلی آموزگار، کامبیز اکبری؛ [برای] موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
مشخصات ظاهری۴۹۰ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; پوران پژوهش; ۱۳۹۵
موضوعمیکرب شناسی
موضوعمیکرب شناسی
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
توضیحاتکتابنامه: ص ۴۹۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135361 CLB2555967  1397 موجود
 مرکزی 2   91081 CLFB1034301   امانت
 مرکزی    91080 CLFB1034187   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء