کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۲د/ ۱۰۳/۳ BP
عنواندانشنامه قرآنی اخلاق پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ۸۵
شرح پدیدآورتهیه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سرویراستار علمی علی خراسانی؛ سرویراستار فنی و ادبی محمدباقر انصاری
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرقم; پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی; ۱۳۹۵ -
موضوعقرآن - اخلاق
موضوعقرآن
توضیحاتکتابنامه
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)  1  104121 CLFB124729   موجود، غیرقابل امانت
 الهیات  1  81907 THFB1031449   موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء