شماره راهنمای کنگرهTK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۴‎ ‎
سرشناسهنشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸- - پدیدآور
عنوانمبانی طراحی مدارهای الکترونیکی: الکترونیک ‎۲ 
شرح پدیدآورمولف محمدحسن نشاطی؛ آماده سازی تشریح مسائل و CD همراه کتاب حمیدرضا مصطفی زاده، لاله مهماندوست، هادی جعفرنیا
ویرایشویرایش۲
مشخصات ظاهری۵۱۲ ص: مصور + یک لوح فشرده
وضعیت نشرتهران; نیاز دانش; ۱۳۹۴
موضوعمدارهای الکترونیکی - طراحی
موضوعمدارهای الکترونیکی
موضوعمدارهای الکترونیکی - طراحی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتویراست قبلی کتاب حاضر قبلا تحت عنوان «الکترونیک۲» منتشر شده است
دریافت فایل
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 9   135249 CLB2556002  1394 موجود
 مرکزی 8   95966 CLB2547460  1394 موجود
 مرکزی 7   95965 CLFB1100529  1394 موجود
 مرکزی 6   95964 CLFB1100484  1394 موجود
 مرکزی 5   87986 CLFB1003903  1394 موجود
 مرکزی 4   87985 CLFB1003925  1394 موجود
 مرکزی 3   87984 CLFB1003947  1394 موجود
 مرکزی 2   87983 CLFB1003958  1394 موجود
 مرکزی    87982 CLFB1003936  1394 موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء