خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۹ز ۲۴الف/ ۳۵۴۱ PS
سرشناسهواتسون، استیون، Watson, Steven J - author
عنوانزندگی دوم رمان خارجی
شرح پدیدآوراس. جی. واتسون؛ ترجمه شقایق قندهاری
شابک‏‫‬‭‬‭9786003840195
مشخصات ظاهری۵۶۰ ص
وضعیت نشرتهران; آموت; ۱۳۹۵
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: Second life: a novel
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    86702 CLFB0985990  امانت
 مرکزی 2   86701 CLFB0985967  موجود
 مرکزی 3   97561 CLFB1133020  موجود
 مرکزی 4   97562 CLFB1133019  امانت