شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ف‎۹‎ چ‎۸‎‎
سرشناسهفیلد، سید؛ Field, Syd
عنوانچگونه فیلمنامه بنویسیم 
شرح پدیدآورسید فیلد؛ ترجمه عباس اکبری
مشخصات ظاهری۳۴۴ ص
وضعیت نشرتهران; نیلوفر; ۱۳۹۳
موضوعفیلم نامه نویسی
توضیحاتعنوان اصلی: Screenplay: the foundations of screenwriters
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۳۵] - ۳۳۶
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 2   129628 CLFB132400  1393 موجود
 مرکزی    85063 CLFB0950453   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء