شماره راهنمای کنگرهPR‎ ۹۱۹۹/۳‎ /‎هـ‎۴‎ هـ‎۸‎ ‎
سرشناسههریسون، ۱۹۴۸-۲۰۱۳م. Harrison, A. S. A
عنوانهمسر خاموش رمان خارجی
شرح پدیدآورای. اس. ای. هریسون؛ ترجمه مریم مفتاحی
مشخصات ظاهری۳۵۰ ص
وضعیت نشرتهران; آموت; ۱۳۹۵
موضوعداستان های کانادایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: The Silent wife: a novel, 2013
معرفی کتاب
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 3   95846 CLFB1087871   امانت
 مرکزی 4   94804 CLFB1119709   موجود
 مرکزی 2   94803 CLFB1097119   موجود
 مرکزی    85378 CLFB0945682   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء