شماره راهنمای کنگرهHF‎ ۵۶۳۰‎ /‎د‎۹‎ ر‎۹۲‎ ‎
سرشناسهدیانتی دیلمی، زهرا، ‎۱۳۵۹-
عنوانروش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله 
شرح پدیدآورمولف زهرا دیانتی دیلمی؛ [برای] انجمن حسابداری مدیریت ایران
مشخصات ظاهری۲۶۴ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; عدالت نوین; ۱۳۹۵
موضوعحسابداری - تحقیق
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۳۶] - ۲۴۵
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    136189 CLB2557667 2 1399 امانت
 مرکزی ۲   83676 CLFB0917805   امانت
 مرکزی    83675 CLFB0917816   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء