خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۲س ۸غ/ ۲۶۸۸ PIR
سرشناسهغلامعلی زاده، خسرو، ‎۱۳۲۹ - - پدیدآور
عنوانساخت زبان فارسی 
شرح پدیدآورتالیف خسرو غلامعلی زاده
مشخصات ظاهری‏‫ی ، ۳۳۶ ص : مصور، جدول ، نمودار
وضعیت نشرت‍ه‍ران‌; احیاء کتاب; ۱۳۷۴
موضوعفارسی - دستور
موضوعفارسی - آواشناسی
موضوعفارسی - معنی شناسی
توضیحاتکتابنامه : ص [۳۳۱] - ۳۳۶
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    151772 LEFB1072369  امانت در رزرو 1 عضو