شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۳۷/۲‎ /‎ح‎۲‎ ر‎۹۴‎‎
سرشناسهحاجی جمشیدی، فرزین، ‎۱۳۲۰- - پدیدآور
عنوانریاضی عمومی (۲): مجموعه فنی مهندسی و علوم پایه کتاب ارشد. مجموعه فنی مهندسی و علوم پایه
شرح پدیدآورمولف فرزین حاج جمشیدی
مشخصات ظاهری۵۹۳ ص
وضعیت نشرتهران; پوران پژوهش; ۱۳۹۰
موضوعریاضیات - آزمونها و تمرینها (عالی)
موضوعریاضیات - راهنمای آموزشی
موضوعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
موضوعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
توضیحاتعنوان روی جلد: ریاضیات عمومی ۲
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 6   129938 CLB2548059  1393 موجود
 مرکزی    74887 CLB2558019  1393 موجود
 مرکزی    135013 CLB2555611  1390 موجود
 مرکزی    51404 ENFB0250465  1390 موجود
 مرکزی 2   20041 MSFB0199845  1388 موجود
 مرکزی    20038 MSFB0199878  1388 موجود
 مرکزی 2   19720 MSFB0196439  1387 موجود
 مرکزی    19718 CLB2558020  1387 موجود
 مرکزی 5   95735 CLFB1090190   موجود
 مرکزی 4   90809 CLFB1035245   موجود
 مرکزی 3   90808 CLFB1035278   امانت
 مرکزی 2   74888 CLFB0789295   موجود
 مرکزی ۵ 2  64027 CLFB5514780   امانت
 مرکزی 4   64026 CLFB5514779   موجود
 مرکزی ۳ 2  64025 CLFB5514768   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء