خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۲۲د/ ۱۲۵ R
عنواندانشنامه پزشکی کتابخانه بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران ۵۴
شرح پدیدآورشورای علمی پزشکی؛ دبیر علمی علی احسان حیدری؛ ویرایش علمی ریما مرشد...[و دیگران]
شابک‏‫‭9789645515599‬‬
مشخصات ظاهری‏‫بیست و دو،۱۰۶۴ص: مصور(بخشی رنگی)، جدول
وضعیت نشرتهران; بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران; ‏‫۱۳۹۳
موضوعپزشکی - دایره المعارفها
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    74014 CLFB0626992  موجود