شماره راهنمای کنگرهQA‎ ۴۰۱‎ /‎ک‎۴‎ ر‎۹۲۲۲۶۱‎ ‎
سرشناسهفرامرزی، حسین، ۱۳۶۸- - پدیدآور
عنوانریاضیات مهندسی پیشرفته: خلاصه درس + تشریح مسائل: قابل استفاده برای ... 
شرح پدیدآورمولف حسین فرامرزی
مشخصات ظاهری۶۴۱ ص
وضعیت نشرتهران; سروش دانش; ۱۳۹۳
موضوعفیزیک ریاضی
موضوعریاضیات مهندسی
موضوعفیزیک ریاضی
توضیحاتکتاب حاضر حل تشریح کامل مسائل جلد دوم کتاب "ریاضیات مهندسی پیشرفته" نوشته اروین کریزیگ است
توضیحاتعنوان روی جلد: تشریح مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته ارائه درسنامه و نکات کلیدی ۱۶۰۰ مسئله...
توضیحاتکتابنامه: ص ۶۴۱
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135285 CLB2555984  1393 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 7   97211 CLFB1129317   امانت
 مرکزی 6   97210 CLFB1129340   امانت
 مرکزی 5   95882 CLFB1099863   امانت
 مرکزی 4   95196 CLFB1096017   موجود
 مرکزی 3   95195 CLFB1096051   امانت
 مرکزی 2   73625 CLFB1064359   امانت
 مرکزی    73624 CLFB0601399   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء