شماره راهنمای کنگرهHQ‎ ۱۲۰۶‎ /‎هـ‎۸۶۶‎ ر‎۹‎‎
سرشناسههورنی، کارن، ۱۸۸۵-‎۱۹۵۲م.؛ Horney, Karen - پدیدآور
عنوانروان شناسی زن 
شرح پدیدآورمولف کارن هورنای؛ ترجمه ابوذر کرمی
مشخصات ظاهری۳۶۶ ص
وضعیت نشرتهران; دانژه; ۱۳۹۳
موضوعزنان - روانشناسی
موضوعامور جنسی - جنبه های روان شناسی
موضوعرفتار جنسی
توضیحاتعنوان اصلی: Feminine Psychology, 1973
توضیحاتکتاب حاضر در سال ۱۳۸۲ با ترجمه سهیل سمی تحت عنوان «روان شناسی زنان» توسط ققنوس و در همین سال با ترجمه (از متن فرانسه) محمدحسین سروری توسط دانژه منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی (گنجینه اهدایی)    110809 CLFB132384  1393 موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی 3   98087 CLFB1173721   موجود
 مرکزی ۲   71337 CLFB5638899   موجود
 مرکزی    71336 CLFB5638888   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء