خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۱۵۷۷‎ /‎ش‎۹۶‎ د‎۲۱‎ ‎
سرشناسهشیرعلی نیا، جعفر، ‎۱۳۵۷- - پدیدآور
عنواندایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی 
شرح پدیدآورنویسنده و مدیر محتوایی جعفر شیرعلی نیا
شابک‏‫‬‭9786009234141
مشخصات ظاهری‫۴۸۸، 20 ص: مصور(بخشی رنگی)
وضعیت نشرتهران; نشر سایان; ‏‫۱۳۹۳
موضوع
موضوعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸ - سرگذشتنامه
توضیحاتکتابنامه: ص ۴۸۰ - ۴۸۳
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    75131 CLFB0650056  موجود
 الهیات    78644 THFB0937050  موجود