شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۷/۷‎ /‎ی‎۹‎ م‎۲‎‎
سرشناسهیوسفیان، حسن، ۱۳۴۷- . Yusufiyan, Hasan - پدیدآور
عنوانمبانی اندیشه اسلامی ۲ مجموعه معارف ۲۳
شرح پدیدآورحسن یوسفیان؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛ معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی؛ ویراستار امیرعباس رجبی
مشخصات ظاهری۲۳۲ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۹۲
موضوعتعلیمات دینی اسلامی
موضوعنبوت
موضوعامامت
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۱۵] - ۲۳۲؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135136 CLB2555523  1398 امانت
 مرکزی    133335 CLB2552515  1395 امانت
 مرکزی 4   95933 CLFB1100079  1395 امانت
 ادبیات    155763 LEFB1133110  1394 امانت
 مرکزی 6   104464 CLFB124508  1394 امانت
 مرکزی 3   94068 CLFB1075654  1393 امانت
 مرکزی 2   74450 CLFB0656850  1393 امانت
 مرکزی 5   96771 CLB2550046  1392 موجود
 مرکزی    68275 CLFB1070020  1392 موجود
 ادبیات 2   159172 LEFB1168512   موجود
 الهیات    76992 THFB0925251   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء