خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۴ک ۲آ/ ۸۱۶۳ PIR
سرشناسهکراچی، روح انگیز، ۱۳۳۳- - پدیدآور
عنوانفرهنگ واژه نمای اشعار فروغ فرخ زاد 
شرح پدیدآورروح انگیز کراچی، میترا طوسی
شابک‏‫‬‭ 9786005294996 ‬
مشخصات ظاهری‏‫[۷۱۹] ص
وضعیت نشرتهران; چاپار; ‏‫ ۱۳۹۲
موضوع
موضوعشعر فارسی - قرن ‎۱۴
توضیحاتکتابنامه: ص. [۷۱۹]
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 یوسفی (ادبیات)    146586 LEFB0931351  موجود
 مرکزی (مرجع)    101097 CLFB120158  موجود