شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۱‎ ‎
سرشناسهمریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop - پدیدآور
عنواناستاتیک 
شرح پدیدآور[تالیف] ج.ل. مریام، ل.گ. کریگ؛ ترجمه ابراهیم واحدیان
شابک‏‫ ‭
مشخصات ظاهریس،[۱]،۳۴۸ ص: مصور، جدول، نمودار، عکس
وضعیت نشرتهران; نگارنده دانش; ۱۳۹۲
موضوعاستاتیک
موضوعمکانیک عملی
توضیحاتکتاب حاضر ترجمه جلد اول کتاب 'Engineering mechanics, 7th ed., c 2012' است، که نخستین بار تحت عنوان 'ایستایی' به فارسی ترجمه و منتشر شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر شده است
توضیحاتعنوان روی جلد: مکانیک مهندسی استاتیک ویراست هفتم
توضیحاتعنوان عطف: مکانیک مهندسی استاتیک
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  132585 CLB2550819 7 1392 موجود
 مرکزی 2   72504 CLFB129812  1392 امانت
 مرکزی 6   129908 CLB2548089   موجود
 مرکزی 5   90440 CLFB122638   امانت
 مرکزی 4   90439 CLFB1028685   موجود
 مرکزی 3   72505 CLFB1001462   موجود
 مرکزی    64787 CLFB1012778   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء