خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۴۲د ۷الف/ ۳۵۷۳ PS
سرشناسهیالوم، اروین دی.، ۱۹۳۱- م.؛ Yalom, Irvin D - پدیدآور
عنواندرمان شوپنهاور نشر قطره ۱۶۷۳: رمان - داستان خارجی؛ ۱۴۶
شرح پدیدآوراروین د یالوم؛ مترجم سپیده حبیب
مشخصات ظاهری۵۴۹ ص
وضعیت نشرتهران; نشر قطره; ۱۳۹۳
موضوع
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
موضوعروان درمانی گروهی
توضیحاتعنوان اصلی: The Schopenhauer cure : a novel, c2005
توضیحاتکتابنامه: ص [۵۳۰] - ۵۳۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    61099 CLFB5476529  موجود
 مرکزی 2   96904 CLFB1120824  امانت
 مرکزی 3   96905 CLFB1120790  امانت
 مرکزی 4   102872 CLFB122618  امانت
 مرکزی 5   102873 CLFB121738  امانت