خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره‏‫۲۳خ ۲۳۴الف/ ۳۵۶۰ PS
سرشناسهرابینسون، مریلین، Robinson, Marilynne - پدیدآور
عنوانخانه داری (رمان) رمان خارجی
شرح پدیدآورمریلین رابینسون؛ مترجم مرجان محمدی
شابک‏‫9786006605395
مشخصات ظاهری‏‫۲۷۲ص
وضعیت نشرتهران; آموت; ‏‫ ۱۳۹۳
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    145793 LEFB0923251  موجود