خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸۳
سرشناسهحسینی، خالد؛ Hosseini, khaled - پدیدآور
عنوانکوه به کوه نمی رسد 
شرح پدیدآورخالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی
مشخصات ظاهری۳۸۱ ص
وضعیت نشرتهران; باغ نو; ۱۳۹۲
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: 2013 ,And the mountains echoed
توضیحاتکتاب حاضر نخستین با تحت عنوان «و کوه ها طنین انداز شدند» با ترجمه محسن عقبایی توسط انتشارات بهزاد در سال ۱۳۹۲ و سپس با عناوین مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت نیز فیپا گرفته است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    60422 CLFB5532128  امانت