خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۸ز ۲۳س/ ۳۵۰۳ PS
سرشناسهاستاین بک، جان ارنست، ۱۹۰۲-‎۱۹۶۸م.، Steinbeck, John Ernst - پدیدآور
عنوانزمستان: رمان 
شرح پدیدآورجان اشتاین بک؛ ترجمه ی شهرزاد لولاچی
مشخصات ظاهری‏‫۳۸۰ ص
وضعیت نشرتهران; مروارید; ‏‫ ۱۳۹۳
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: The winter of our discontent, 2008
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    67268 CLFB5544402  امانت