خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۶م ۲د/ ۱۲۸۰ NB
سرشناسهدادور، ابوالقاسم، ‎۱۳۴۱- - پدیدآور
عنوانمطالعه تطبیقی نقوش برجسته ی هخامنشی و ساسانی در ایران 
شرح پدیدآورنویسنده ابوالقاسم دادفر، عادله غربی
مشخصات ظاهری۳۱۰ ص: مصور، جدول، نقشه
وضعیت نشرتهران; پشوتن; ۱۳۹۱
موضوعنقش های برجسته باستانی
موضوعنقش های برجسته هخامنشی
موضوعنقش های برجسته ساسانی
موضوعهنر تطبیقی
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۹۸-۳۰۱
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    67004 CLFB5592146  موجود
 مرکزی ۲   67005 CLFB5538551  موجود