خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۲۳ل ۸۴ی/ ۳۵۶۳ PS
سرشناسهسیلورستاین، شل، ۱۹۳۲-۱۹۹۹م.‏‬ Silverstein, Shel - پدیدآور
عنوانسرگذشت لافکادیو: (شیری که جواب گلوله را با گلوله داد)‏‫= (Lafcauio): (The lion who shot back)‬ 
شرح پدیدآورنویسنده و تصویرگر شل سیلوراستاین ؛ ترجمه رضی خدادادی (هیرمندی )
مشخصات ظاهری۱۱۱، 46 ص: مصور
وضعیت نشرتهران; هستان; ۱۳۸۴
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
موضوعشیرها
موضوعهویت
توضیحاتعنوان اصلی : ‎Lafcadio, the lion who shot book‬‮‮
توضیحاتاین کتاب قبلا تحت عنوان "لافکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوله داد" با ترجمه حمید احمدی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    144475 LEFB0910314  موجود