خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۹۳م ۸۵ی/ ۳۵۶۶ PS
سرشناسهکینگ، استیون، ۱۹۴۷- م. King, Stephen - پدیدآور
عنوانمنطقه ی مرده سلسله انتشارات قطره؛ ۱۵۴۰. رمان داستان خارجی؛ ۱۲۰
شرح پدیدآورنویسنده استیفن کینگ؛ مترجم سما قرایی
مشخصات ظاهری۵۷۲ص
وضعیت نشرتهران; نشر قطره; ۱۳۹۲
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: The dead zone, 1979
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    63971 CLFB5539967  امانت