خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره‏‫۸۳و ۹س/ ۳۶۰۸ PS
سرشناسهحسینی، خالد؛ Hosseini, khaled - پدیدآور
عنوانو پاسخی پژواک سان از کوه ها آمد داستان جهان؛ ۱۰۲: رمان؛ ۶۸ ۱۰۲: رمان؛ ۶۸
شرح پدیدآورخالد حسینی؛ مترجم شبنم سعادت
شابک‫‭9786003260399‬‬
مشخصات ظاهری۴۶۴ ص
وضعیت نشرتهران; افراز; ‏‫۱۳۹۲
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: ‭ And the mountains echoed ,2013
توضیحاتکتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان «و کوه ها طنین انداز شدند» با ترجمه محسن عقبایی، توسط انتشارات بهزاد در سال ۱۳۹۲ و سپس با عناوین مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت نیز در همین سال فیپا گرفته است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    62035 CLFB5485248  موجود
 ادبیات    160375 LEFB1179749  موجود