خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۷ر ۸ل/ ۳۵۵۱ PS
سرشناسهآلکسی، شرمن، ‎۱۹۶۶- م.، Alexie, Sherman - پدیدآور
عنوانرقص های جنگ 
شرح پدیدآورشرمن الکسی؛ ترجمه ی مجتبی ویسی
شابک‏‮‬
مشخصات ظاهری۱۵۱ ص
وضعیت نشرتهران; مروارید; ۱۳۹۰
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتعنوان اصلی: War dances
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    63604 CLFB5508693  موجود